[00:00:00] Có Chàng Trai Viết Lên Cây (抖音完整版) - 虞姬
[00:00:00] 词:虞姬
[00:00:00] 曲:虞姬
[00:01:00] Có chàng trai viết lên cây
[00:02:00] Lời yêu thương cô gái ấy
[00:04:00] Mối tình như gió như mây
[00:06:00] Nhiều năm trôi qua vẫn thấy
[00:08:00] Giống như bức tranh vẽ bằng dịu êm ngày thơ
[00:12:00] Có khi trong tiềm thức ngỡ là mơ
[00:15:00] Câu chuyện đã rất xa xôi
[00:17:00] Niềm riêng không ai biết tới
[00:19:00] Hai người sống ở hai nơi
[00:21:00] Từ lâu không đi sát lối
[00:23:00] Chỉ thương có người vẫn hoài gìn giữ nhiều luyến lưu
[00:27:00] Mỗi khi nhớ đôi mắt biếc như thời chưa biết buồn đau
[00:31:00] Ngày cô ấy đi theo nơi phồn hoa
[00:33:00] Chàng trai bơ vơ từ xa trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì
[00:38:00] Không ai hiểu thấu vì tình yêu những đứa trẻ con thì
[00:42:00] Vu vơ nhanh qua đâu nghĩ gieo tương tư đến dài như thế
[00:46:00] Đời muôn ngả mang số kiếp đổi thay
[00:49:00] Rồi khi tình cờ gặp lại hai thân phận khác dẫu tên người vẫn vậy
[00:53:00] Có một người vẫn vậy thì ra xa nhau là mất thôi
[00:57:00] Tay không chung đôi chỉ giấc mơ vẫn còn bồi hồi trọn đời
[01:02:00] Có chàng trai lúc xuân xanh
[01:04:00] Ngược xuôi bon chen đất khách
[01:06:00] Mối tình cứ thế phai nhanh
[01:08:00] Dường như thôi không nghĩ đến
[01:10:00] Ít lâu có cô gái làm dịu êm hồn đã khô
[01:14:00] Dẫu không có đôi mắt giống mùa thu
[01:18:00] Câu chuyện đáng lẽ xa xôi
[01:19:00] Niềm riêng không ai nhắc tới
[01:22:00] Nhưng rồi ngăn cách xa khơi
[01:23:00] Một hôm cơn mưa dẫn lối
[01:25:00] Thấy cô gái năm ấy khiến thổn thức như lúc đầu
[01:29:00] Vẫn nơi đó đôi mắt biếc nhưng giờ đã biết buồn đau
[01:33:00] Ngày cô ấy đi theo nơi phồn hoa
[01:35:00] Chàng trai bơ vơ từ xa trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì
[01:40:00] Không ai hiểu thấu vì tình yêu những đứa trẻ con thì
[01:44:00] Vu vơ nhanh qua đâu nghĩ gieo tương tư đến dài như thế
[01:49:00] Đời muôn ngả mang số kiếp đổi thay
[01:52:00] Rồi khi tình cờ gặp lại hai thân phận khác dẫu tên người vẫn vậy
[01:56:00] Có một người vẫn vậy thì ra xa nhau là mất thôi
[01:59:00] Tay không chung đôi chỉ giấc mơ vẫn còn bồi hồi trọn đời
[02:05:00] Có chàng trai viết lên cây
[02:06:00] Lời yêu thương cô gái ấy
[02:08:00] Mối tình như gió như mây
[02:10:00] Nhiều năm trôi qua vẫn thấy
[02:12:00] Giống như bức tranh vẽ bằng dịu êm ngày thơ
[02:16:00] Có khi trong tiềm thức ngỡ là mơ
[02:20:00] Câu chuyện đã rất xa xôi
[02:22:00] Niềm riêng không ai biết tới
[02:24:00] Hai người sống ở hai nơi
[02:25:00] Từ lâu không đi sát lối
[02:27:00] Chỉ thương có người vẫn hoài gìn giữ nhiều luyến lưu
[02:31:00] Mỗi khi nhớ đôi mắt biếc như thời chưa biết buồn đau
[02:36:00] Ngày cô ấy đi theo nơi phồn hoa
[02:38:00] Chàng trai bơ vơ từ xa trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì
[02:42:00] Không ai hiểu thấu vì tình yêu những đứa trẻ con thì
[02:46:00] Vu vơ nhanh qua đâu nghĩ gieo tương tư đến dài như thế
[02:51:00] Đời muôn ngả mang số kiếp đổi thay
[02:54:00] Rồi khi tình cờ gặp lại hai thân phận khác dẫu tên người vẫn vậy
[02:58:00] Có một người vẫn vậy thì ra xa nhau là mất thôi
[03:02:00] Tay không chung đôi chỉ giấc mơ vẫn còn bồi hồi trọn đời
[03:07:00] Có chàng trai lúc xuân xanh
[03:08:00] Ngược xuôi bon chen đất khách
[03:11:00] Mối tình cứ thế phai nhanh
[03:12:00] Dường như thôi không nghĩ đến
[03:14:00] Ít lâu có cô gái làm dịu êm hồn đã khô
[03:18:00] Dẫu không có đôi mắt giống mùa thu
[03:22:00] Câu chuyện đáng lẽ xa xôi
[03:24:00] Niềm riêng không ai nhắc tới
[03:26:00] Nhưng rồi ngăn cách xa khơi
[03:28:00] Một hôm cơn mưa dẫn lối
[03:30:00] Thấy cô gái năm ấy khiến thổn thức như lúc đầu
[03:34:00] Vẫn nơi đó đôi mắt biếc nhưng giờ đã biết buồn đau
[03:39:00] Ngày cô ấy đi theo nơi phồn hoa
[03:40:00] Chàng trai bơ vơ từ xa trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì
[03:45:00] Không ai hiểu thấu vì tình yêu những đứa trẻ con thì
[03:48:00] Vu vơ nhanh qua đâu nghĩ gieo tương tư đến dài như thế
[03:53:00] Đời muôn ngả mang số kiếp đổi thay
[03:56:00] Rồi khi tình cờ gặp lại hai thân phận khác dẫu tên người vẫn vậy
[04:00:00] Có một người vẫn vậy thì ra xa nhau là mất thôi
[04:04:00] Tay không chung đôi chỉ giấc mơ vẫn còn bồi hồi trọn đời
					

Có Chàng Trai Vit Lên Cy(抖音完整版) - 虞姬

MP3下载

虞姬-Có Chàng Trai Vit Lên Cy(抖音完整版)的QQ空间背景音乐外链:

歌曲虞姬-Có Chàng Trai Vit Lên Cy(抖音完整版)的MP3下载地址来源于网络分享,复制链接或者右键链接另存为即可下载MP3音乐,同时网站提供虞姬-Có Chàng Trai Vit Lên Cy(抖音完整版)的QQ空间背景音乐歌曲链接,把这首歌曲的MP3链接地址推荐给你的朋友,可以让他们免费获得本歌曲音乐外链。

歌曲Có Chàng Trai Vit Lên Cy(抖音完整版)的歌词下载

Có Chàng Trai Viết Lên Cây (抖音完整版) - 虞姬
词:虞姬
曲:虞姬
Có chàng trai viết lên cây
Lời yêu thương cô gái ấy
Mối tình như gió như mây
Nhiều năm trôi qua vẫn thấy
Giống như bức tranh vẽ bằng dịu êm ngày thơ
Có khi trong tiềm thức ngỡ là mơ
Câu chuyện đã rất xa xôi
Niềm riêng không ai biết tới
Hai người sống ở hai nơi
Từ lâu không đi sát lối
Chỉ thương có người vẫn hoài gìn giữ nhiều luyến lưu
Mỗi khi nhớ đôi mắt biếc như thời chưa biết buồn đau
Ngày cô ấy đi theo nơi phồn hoa
Chàng trai bơ vơ từ xa trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì
Không ai hiểu thấu vì tình yêu những đứa trẻ con thì
Vu vơ nhanh qua đâu nghĩ gieo tương tư đến dài như thế
Đời muôn ngả mang số kiếp đổi thay
Rồi khi tình cờ gặp lại hai thân phận khác dẫu tên người vẫn vậy
Có một người vẫn vậy thì ra xa nhau là mất thôi
Tay không chung đôi chỉ giấc mơ vẫn còn bồi hồi trọn đời
Có chàng trai lúc xuân xanh
Ngược xuôi bon chen đất khách
Mối tình cứ thế phai nhanh
Dường như thôi không nghĩ đến
Ít lâu có cô gái làm dịu êm hồn đã khô
Dẫu không có đôi mắt giống mùa thu
Câu chuyện đáng lẽ xa xôi
Niềm riêng không ai nhắc tới
Nhưng rồi ngăn cách xa khơi
Một hôm cơn mưa dẫn lối
Thấy cô gái năm ấy khiến thổn thức như lúc đầu
Vẫn nơi đó đôi mắt biếc nhưng giờ đã biết buồn đau
Ngày cô ấy đi theo nơi phồn hoa
Chàng trai bơ vơ từ xa trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì
Không ai hiểu thấu vì tình yêu những đứa trẻ con thì
Vu vơ nhanh qua đâu nghĩ gieo tương tư đến dài như thế
Đời muôn ngả mang số kiếp đổi thay
Rồi khi tình cờ gặp lại hai thân phận khác dẫu tên người vẫn vậy
Có một người vẫn vậy thì ra xa nhau là mất thôi
Tay không chung đôi chỉ giấc mơ vẫn còn bồi hồi trọn đời
Có chàng trai viết lên cây
Lời yêu thương cô gái ấy
Mối tình như gió như mây
Nhiều năm trôi qua vẫn thấy
Giống như bức tranh vẽ bằng dịu êm ngày thơ
Có khi trong tiềm thức ngỡ là mơ
Câu chuyện đã rất xa xôi
Niềm riêng không ai biết tới
Hai người sống ở hai nơi
Từ lâu không đi sát lối
Chỉ thương có người vẫn hoài gìn giữ nhiều luyến lưu
Mỗi khi nhớ đôi mắt biếc như thời chưa biết buồn đau
Ngày cô ấy đi theo nơi phồn hoa
Chàng trai bơ vơ từ xa trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì
Không ai hiểu thấu vì tình yêu những đứa trẻ con thì
Vu vơ nhanh qua đâu nghĩ gieo tương tư đến dài như thế
Đời muôn ngả mang số kiếp đổi thay
Rồi khi tình cờ gặp lại hai thân phận khác dẫu tên người vẫn vậy
Có một người vẫn vậy thì ra xa nhau là mất thôi
Tay không chung đôi chỉ giấc mơ vẫn còn bồi hồi trọn đời
Có chàng trai lúc xuân xanh
Ngược xuôi bon chen đất khách
Mối tình cứ thế phai nhanh
Dường như thôi không nghĩ đến
Ít lâu có cô gái làm dịu êm hồn đã khô
Dẫu không có đôi mắt giống mùa thu
Câu chuyện đáng lẽ xa xôi
Niềm riêng không ai nhắc tới
Nhưng rồi ngăn cách xa khơi
Một hôm cơn mưa dẫn lối
Thấy cô gái năm ấy khiến thổn thức như lúc đầu
Vẫn nơi đó đôi mắt biếc nhưng giờ đã biết buồn đau
Ngày cô ấy đi theo nơi phồn hoa
Chàng trai bơ vơ từ xa trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì
Không ai hiểu thấu vì tình yêu những đứa trẻ con thì
Vu vơ nhanh qua đâu nghĩ gieo tương tư đến dài như thế
Đời muôn ngả mang số kiếp đổi thay
Rồi khi tình cờ gặp lại hai thân phận khác dẫu tên người vẫn vậy
Có một người vẫn vậy thì ra xa nhau là mất thôi
Tay không chung đôi chỉ giấc mơ vẫn còn bồi hồi trọn đời

拾音人音乐网提供虞姬-Có Chàng Trai Vit Lên Cy(抖音完整版)的MP3音乐在线试听下载,Có Chàng Trai Vit Lên Cy(抖音完整版)的QQ空间背景音乐外链。
更多最新音乐推荐:http://www.shiyinren.com/song
酷我MP3音乐外链工具:http://www.shiyinren.com/tool/song/

下一首音乐: